Dlaczego popadamy w uzależnienia

Dlaczego popadamy w uzależnienia

Uzależnienie jest przewlekłą jednostką chorobową określaną, jako najtrudniejsza do zwalczenia. Jest to, ponieważ uzależnienie odnosi się nie tylko do sfery psychicznej, ale również fizycznej człowieka. I w jej sidła może wpaść praktycznie każdy – niezależnie od swojego wieku, płci, czy też statutu społecznego. Osoby eksperymentujące z różnymi substancjami odurzającymi bardzo często nie wiedzą, kiedy sporadycznie ich zażywanie się skończyło, a kiedy zaczął się przymus ich stosowania. Bowiem granica między tymi dwoma zachowaniami jest bardzo wąska oraz niejednoznaczna.

Co należy rozumieć przez uzależnienie?

Przez uzależnienie należy rozumieć przede wszystkim taki stan emocjonalny, który przymusza nas do sięgania po następne dawki danych substancji, bądź do wykonywania określonych zachowań. Jest to stan, którego osoba uzależniona nie jest w stanie w jakikolwiek sposób kontrolować i zrobi wszystko, aby zaspokoić swoją potrzebę, pojawiającą się w danym momencie. Dla osoby uzależnionej zaspokojenie swojego uzależnienia jest sprawą nadrzędną. W związku z tym bardzo często takie jednostki mają problemy z prawem. W związku z tym, niezwykle istotne jest to, aby w przypadku każdego uzależnienia zgłosić się jak najszybciej po odpowiednią pomoc. W chwili obecnej na terenie naszego kraju funkcjonuje wiele klinik odwykowych, które służą pomocą na każdym etapie uzależnienia. Przy czym należy pamiętać, iż leczenie uzależnień jest skuteczne tylko wtedy, gdy osoba uzależniona rzeczywiście sama tego pragnie i jej celem jest jak najszybszy powrót do normalności.

Jakie czynniki wpływają na to, że popadamy w uzależnienia?

Dlaczego popadamy w uzależnieniaCzynników, które wpływają na to, że popadamy w uzależnienia jest wiele, a można do nich zaliczyć między innymi: czynniki genetyczne, posiadanie określonych cech osobowości, chęć zaimponowania innym, jak również chęć poznania czegoś nowego oraz pozbycia się choć na chwilę negatywnych emocji. Granica między eksperymentowaniem, a uzależnieniem jest bardzo mała. Dlatego każda osoba, która decyduje się na przygodę ze środkami odurzającymi powinna mieć świadomość poważnych skutków, które mogą nastąpić z tego powodu w niedalekiej przyszłości. Otóż, im szybciej terapia dla osób uzależnionych zostanie wdrożona, tym prędzej będzie możliwy powrót do całkowitego zdrowia. Ośrodki terapii uzależnień są ulokowane na terenie całej Polski. I można z nich skorzystać zarówno prywatnie, jak i na Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego, z pewnością każdy znajdzie odpowiednie miejsce dla siebie w celu podjęcia stosownego leczenia.

Nałóg w dużym stopniu przyczynia się do zmiany relacji między ludźmi. Powoduje, że osoba uzależniona odseparowuje się od swoich najbliższych i jeszcze bardziej zanurza się w stanie odurzenia. Dzieje się tak, ponieważ nie chce ona, aby inni odkryli, że dotknął ją problem uzależnienia. Osoby takie wraz w upływem czasu stają się coraz bardziej samotne, a to tylko pogłębia ich stan, który chcą poprawić sięgając po używki. Niestety w walce z nałogiem człowiek staje się bezradny i jeżeli nie zazna odpowiedniej pomocy ze strony profesjonalistów to może liczyć się nawet ze śmiercią.

Uzależnienie rozpoczyna się w momencie ekspozycji i w pewnej chwili zaczyna przeistaczać się w niekontrolowaną zależność. Jak wskazują liczne badania, o wiele bardziej podatne na uzależnienia są takie osoby, które charakteryzują się dużą wrażliwością emocjonalną, jak również takie, których rodzice borykali się z problemem uzależnienia. Wszystkie rodzaje uzależnienia zawsze rozpoczynają się od pierwszego kontaktu. Z kolei, kontakt ten jest zazwyczaj umotywowany społecznie. W następnej kolejność, ludzki mózg zaczyna stopniowo przyzwyczajać się do zażywanej substancji i się od niej uzależniać. To właśnie dzięki temu zostaje rozwinięta wyższa tolerancja na zażywaną substancję, jak również to wraz z upływem czasu nas organizm będzie domagał się znacznie większych dawek.

Sprawdź koniecznie:

Dlaczego decydujemy się na pierwsze eksperymentowanie ze substancjami odurzającymi?

Wpływ na to, że decydujemy się na eksperymentowanie ze substancjami odurzającymi ma wiele czynników, a można do nich zaliczyć przede wszystkim: względy towarzyskie, poprawę samopoczucia, rozluźnienie, jak również chęć wyrażenia buntu względem norm społecznych. W przypadkach, w których uzależnienie jest na etapie zaawansowanym potrzebne będzie leczenie odwykowe zamknięte. Ośrodki odwykowe zamknięte funkcjonują na terenie całej Polski i dają największą gwarancję sukcesu odnośnie wyjścia z nałogu. Pobyt w ośrodków zamkniętym dla uzależnionych trwa z reguły osiem tygodni. Natomiast może zdarzyć się taka sytuacja, że pobyt taki będzie skrócony, bądź trochę przedłużony, ale o tym ostatecznie decydują terapeuci, jak również to, w jakim stopniu są rokowania pacjenta na wyzdrowienie. W każdej placówce zamknięte pacjent ma możliwość skorzystania z całodobowej opieki medycznej, psychologicznej oraz terapeutycznej. Całodobowa opieka znacznie lepiej przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia pacjentów i powoduje, że może on zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Rehabilitacja w systemie ambulatoryjnym co to znaczy

Rehabilitacja w systemie ambulatoryjnym co to znaczy

Rehabilitacja w systemie ambulatoryjnym oznacza nic innego, jak rehabilitację medyczną obejmuje przede wszystkim zarazem porady lekarskie, jak również różnorodne zabiegi fizjoterapeutyczne. Osoby, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mają możliwość skorzystania z trzech rodzajów rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym, a zalicza się do nich: zabiegi wykonywane w przychodni, zabiegi przeprowadzane w ramach oddziału dziennego, jak również zabiegi, które są wykonywane w domu danego pacjenta.

Rehabilitacja w systemie ambulatoryjnym co to znaczyCzym jest rehabilitacja domowa?

Rehabilitacja domowa jest to rehabilitacja w domu pacjenta. Ten sposób rehabilitacji jest przeznaczony przede wszystkim w stosunku do osób, które nie są w stanie z różnych przyczyn dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej. Powodami tymi może być pogarszający się stan zdrowia, ale również brak połączenia komunikacyjnego. Jeżeli chodzi o czas trwania rehabilitacji domowej to wynosi ono maksymalnie 80 dni i jest w pełni finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy czym ilość wykonywanych zabiegów w tym czasie nie może przekroczyć więcej niż pięć zabiegów podczas jednego dnia. W domowych warunkach najczęściej są wykonywane takie zabiegi jak: masaże, kinezyterapia, jak również elektrolecznictwo oraz leczeniem polem elektromagnetycznym. Jeżeli chodzi o elektrolecznictwo to zalicza się tutaj takie aspekty jak: jonoforezę, ultradźwięki miejscowe, prądy KOTZA, prądy TENS, galwanizację, tonolizę, elektrostymulację, jak również prądy diadynamiczne oraz prądy interferencyjne.

Na czym polegają zabiegi przeprowadzane w ramach oddziału dziennego?

Jeżeli chodzi o zabiegi przeprowadzane w ramach oddziału dziennego to polegają one przede wszystkim na tym, że zostaje tutaj przeprowadzona kompleksowa rehabilitacja wielonarządowa. Przy czym, szczególne uwzględnienie ma tutaj rehabilitacja ortopedyczna. Rehabilitacja w ramach oddziału dziennego jest w szczególności świadczeniem dla pacjentów dochodzących. Skierowanie na taki rodzaj rehabilitacji może zostać wystawione zarówno przez lekarza danej poradni, jak również przez lekarza oddziału. Jednak, bardzo ważną informacją jest to, że podczas korzystania z zabiegów przeprowadzanych w ramach oddziału dziennego, pacjent nie ma możliwości korzystania z innych form rehabilitacji. Oczywiście wyłącznie na czas trwania rehabilitacji dziennej. Jeżeli chodzi o czas trwania rehabilitacji przeprowadzanej w warunkach dziennych to nie może być ona krótsza niż 15 dni i nie może trwać dłużej niż 30 dni. Pacjent, który chce zostać przyjęty na oddział dzienny powinien posiadać: skierowanie na taką rehabilitację, dowód tożsamości, jak również aktualne badania. Podczas rejestracji każdy pacjent otrzymuje specjalną kartę zabiegową kwalifikującą przyjęcie na oddział dzienny. Po otrzymaniu takiej karty zostają w niej wypełnione terminy oraz rodzaje zabiegów, które muszą zostać przeprowadzone. Karta taka jest wypełniana przez lekarza prowadzącego oraz rehabilitanta.

Zabiegi przysługujące pacjentowi w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej

W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej pacjentowi przysługują takie zabiegi jak: ultradźwięki, leczenie polem magnetycznym, elektroterapia, światłolecznictwo, krioterapia, hydroterapia, balneoterapia, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia pionizacyjne, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne z oporem, jak również różnorodne ćwiczenia izometryczne i masaże.

Czym powinien charakteryzować się dobry rehabilitant?

Dobry rehabilitant powinien charakteryzować się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, uprzejmością, cierpliwością, uprzejmością, odpowiednią komunikacją z pacjentem, odpowiednio wysokim doświadczeniem zawodowym, jak również wnikliwością oraz empatią. Ważne jest również, aby odpowiedni rehabilitant w pełni przykład się do swoich obowiązków.

Polecamy:

 

Rehabilitacja po przebytej chorobie Covid-19

Osoby, które przeszły zachorowanie na Covid-19 bardzo często borykają się z różnorodnymi powikłaniami zdrowotnymi. W związku z tym osoby takie mają możliwość skorzystania z rehabilitacji w pełni finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rehabilitacja taka może również zostać przeprowadzona zarówno w ośrodku medycznym, jak również w domu pacjenta. Rehabilitacja postcovidowa niezależnie od tego, czy będzie ona odbywała się w placówce medycznej, czy też w domu pacjenta, może trwać nie dłużej niż sześć tygodni i jest podzielona na kila etapów. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie rehabilitantów za pomoc w powrocie do zdrowia pacjentów postcovidowych, to jeżeli rehabilitacja odbywa się w domu pacjenta, rehabilitant może liczyć na 1500 złotych wynagrodzenia od jednego pacjenta. Z kolei, jeżeli rehabilitacja odbywa się w placówce medycznej to wynagrodzenie od jednego pacjenta wynosi 1000 złotych. Wszystkie środki przeznaczone na ten cel pochodzą w pełni z Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Oczywiście wszystkie świadczenia są finansowane w pełni na podstawie odpowiednio udokumentowanych rachunków oraz sprawozdań.

Ortopeda jakie choroby leczy?

Ortopeda jakie choroby leczy?

Ortopedia jest dziedziną medycyny zajmującą się chorobami i schorzeniami, które wpływają na układ mięśniowo-szkieletowy. Obejmuje między innymi: kości, mięśnie, więzadła i ścięgna, stawy, nerwy. Ludzie często odwiedzają lekarza ortopedę, gdy są ranni lub gdy mają przewlekłe dolegliwości, takie jak zapalenie stawów lub ból w dolnej części pleców. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo, czym zajmują się lekarze ortopedzi, jakie schorzenia leczą oraz jak znaleźć odpowiedniego dla siebie lekarza ortopedę.

Centrum ortopedyczne – dobry ortopeda

Lekarze ortopedzi, często określani mianem chirurgów ortopedycznych, koncentrują się na pomocy w problemach układu mięśniowo-szkieletowego. Do ich obowiązków należy: diagnozowanie i leczenie stanów, które wpływają na układ mięśniowo-szkieletowy, pomoc w rehabilitacji, która pomaga odzyskać ruch, siłę, zakres ruchu i elastyczność po urazie lub operacji, opracowywanie strategii zapobiegania urazom lub zapobiegania pogorszeniu się stanów przewlekłych, takich jak zapalenie stawów. Choć lekarze ortopedzi znają się na wszystkich częściach układu mięśniowo-szkieletowego, niektórzy decydują się na dalszą specjalizację. Niektóre obszary podspecjalności ortopedii obejmują medycynę sportową i chirurgię urazową. Lekarze ortopedzi leczą wiele różnych schorzeń, w tym między innymi: złamane kości, ból pleców, zapalenie stawów, zespół cieśni nadgarstka, ścięgien lub urazów więzadeł, takich jak zwichnięcia, zapalenie ścięgien. Niektóre rodzaje zabiegów niechirurgicznych obejmują:

 • Ćwiczenia. Lekarz ortopeda może zalecić określone ćwiczenia lub ćwiczenia rozciągające w celu utrzymania lub poprawy siły, elastyczności i zakresu ruchu w danym obszarze.
 • Unieruchomienie. Czasami zapobieganie dodatkowemu obciążeniu danego obszaru może pomóc w jego gojeniu. Przykłady technik unieruchamiania obejmują szelki, szyny i gipsy.
 • Leki. Lekarz ortopeda może zalecić stosowanie określonych leków w celu złagodzenia objawów, takich jak ból i obrzęk. Niektóre przykłady obejmują leki dostępne bez recepty, takie jak ibuprofen i aspiryna. Może on również przepisać pewne leki na receptę, takie jak kortykosteroidy i leki przeciwzapalne.
 • Zmiana stylu życia. Lekarz ortopeda może również pomóc pacjentowi we wprowadzeniu zmian w stylu życia. Może to obejmować zmianę aktywności fizycznej, diety i sposobu wykonywania ćwiczeń, aby zapobiec pogorszeniu się urazu lub stanu.

Alloplastyka stawu biodrowego

Czasami stan lub uraz nie ulega poprawie przy zastosowaniu środków zachowawczych. W takich przypadkach lekarz może zalecić zabieg chirurgiczny. Niektóre przykłady operacji wykonywanych przez chirurga ortopedę to:

 • Alloplastyka stawu. Operacja wymiany stawu polega na zastąpieniu części stawu, które uległy uszkodzeniu lub chorobie, zwykle w wyniku choroby zwyrodnieniowej stawów. Przykłady obejmują operacje wymiany stawu kolanowego i biodrowego.
 • Unieruchomienie wewnętrzne. Do wewnętrznego unieruchomienia wykorzystuje się szpilki, śruby, płytki i pręty w celu utrzymania złamanych kości na miejscu w trakcie ich gojenia.
 • Fuzja. Polega ona na połączeniu dwóch kości za pomocą przeszczepów kostnych i pewnej formy unieruchomienia wewnętrznego. W miarę gojenia tkanka kostna zrasta się ze sobą, tworząc jedną kość. Technika ta jest często stosowana w chirurgii kręgosłupa i odcinka szyjnego.
 • Osteotomia. Osteotomia polega na przecięciu części kości, a następnie jej ponownym ustawieniu. Ten rodzaj operacji jest czasami stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.
 • Naprawa tkanek miękkich. Ten rodzaj operacji jest stosowany do naprawy poważnie uszkodzonych mięśni, więzadeł lub ścięgien.
 • Operacja odciążająca. Ten rodzaj operacji jest wykonywany w przypadku zespołu cieśni nadgarstka. Pomaga ona złagodzić objawy poprzez zmniejszenie nacisku na nerw pośrodkowy.

Zobacz również:

 

Artroskopia łąkotki

Wizyta u lekarza ortopedy może być konieczna, jeśli u pacjenta występują: ból lub obrzęk kości, stawu lub mięśnia, który jest uporczywy, nawracający lub nie reaguje na domową pielęgnację. Ponadto znaczne zmniejszenie zakresu ruchu stawu, np. kolana, łokcia lub barku; trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Objawy związane z nerwami, takie jak drętwienie i mrowienie lub uczucie “szpilek i igieł” w rękach lub nogach; uraz kości lub stawu, który wymaga uwagi specjalisty. Chirurdzy ortopedzi diagnozują i leczą schorzenia, które wpływają na pracę kości, mięśnie i stawy. Leczenie może obejmować środki zachowawcze, takie jak ćwiczenia i leki, lub w niektórych przypadkach zabieg chirurgiczny, taki jak całkowita wymiana stawu kolanowego. Lekarze ortopedzi mogą również pomóc w rehabilitacji i zapobiec pogorszeniu się objawów istniejącego schorzenia. Natomiast atroskopia jest znanym i skutecznym zabiegiem, który pomaga powrócić do pełni sił osobom zmagającym się z urazami kolana. Zabieg cechuje niewielka inwazyjność, a wszelkie blizny powstałe po atroskopii są niemalże niewidoczne. Zdecydowanie jest to najdokładniejsza metoda obrazowa w ortopedii, która jest wskazywana przy ciężkich urazach.

Jak wygląda ozonowanie

Jak wygląda ozonowanie

W mediach, a w szczególności w internecie, bardzo często mówi się ostatnimi czasy o ozonowaniu. Na informacje o ozonowaniu oraz o tym, jakie jest to dobre narzędzie do dezynfekcji, możemy się natknąć zarówno w reklamach, jak i w różnego rodzaju materiałach informacyjnych. Jednak najczęściej informacje te, są dość krótkie i dość ogólnikowe. Warto jest w takim razie powiedzieć sobie, jak wygląda ozonowanie biura https://ozonus.pl/ozonowanie-wesola lub ozonowanie mieszkania https://ozonus.pl/ozonowanie-ursynow.

Dezynfekcja biur https://ozonus.pl i mieszkań

Na początku powiedzmy sobie mniej więcej, jak mogłoby wyglądać ozonowanie naszego biura lub mieszkania. Jeżeli zatrudnilibyśmy do tego profesjonalną firmę, to najpierw warto wspomnieć o tym, że właściwie nie ma sensu ozonować jednego pomieszczenia. Jeżeli chcemy na przykład ozonować mieszkanie, to najlepiej jest ozonować całe mieszkanie, chociaż najczęściej nie wykonuje się tego całościowo, tylko pokój po pokoju. Podobnie jest z biurami. Najlepiej jest ozonować na przykład cały biurowiec, ale również po kolei, w sensie ozonując poszczególne biura po kolei. Kiedy przyjedzie do nas firma, na pewno będziemy poproszeni o to, aby mieszkanie opuścić na przykład na 2-3 godziny, a jeśli nie jest to możliwe, to abyśmy na jakiś czas przenieśli się do pokoju, możliwie najbardziej odległego od tego, który będzie ozonowany. Ekipa, która będzie ozonować, na pewno przywiezie ze sobą sprzęt. Będzie to przede wszystkim ozonator lub ozonatory, wentylatory, czujniki służące do pomiaru stężenia ozonu oraz różnego rodzaju akcesoria, służące do uszczelnienia pomieszczeń. Dodatkowo ekipa taka, powinna być wyposażona w stroje ochronne wraz z maską, która zawiera filtr dedykowany do ozonu.

W jaki sposób firma będzie przygotowywać nasz pokój do ozonowania?

Pierwszej kolejności firma powinna sprawdzić, w jaki sposób należy pokój uszczelnić, a następnie przygotować się do tego etapu. Kolejna sprawa będzie to usunięcie z pokoju wszelkich rzeczy, których nie można w pokoju pozostawić, ponieważ ozon może im zaszkodzić. W wielu informacjach możemy znaleźć takie wiadomości, że ozonowanie w zasadzie nie szkodzi niczemu. Czyli jakimś trafem, ozonowanie potrafi rozpoznać bakterie oraz wirusy, natomiast na inny materiał biologiczny czy innego rodzaju urządzenia, w żaden sposób nie działa szkodliwie. Jest to oczywiście nieprawda. Oczywiście ozonowanie nie wpłynie w takim samym stopniu negatywnie na człowieka, jak wpływa na wirusa, ale jednak wystawienie się na działanie ozonu, może mieć nieprzyjemne, a czasami przy długiej ekspozycji wręcz szkodliwe efekty.

Z ozonowanego pomieszczenia, powinniśmy przede wszystkim wynieść wszelkiego rodzaju rośliny. Nasze zwierzęta domowe również nie powinny w nim przebywać (nawet chwilowo). Dodatkowo powinniśmy usunąć lub zabezpieczyć wszelką elektronikę, która znajduje się w ozonowanym pomieszczeniu. Oczywistą sprawą jest, że jeżeli mamy na ścianie duży telewizor, to raczej nie będziemy go każdorazowo usuwać, ale możemy go zabezpieczyć, chociażby tak, żeby pozaklejać wszelkie możliwe otwory w obudowie, którymi ozon mógłby się dostawać do środka. Podobnie jest z elementami wyposażenia tego pokoju, które są zrobione z materiałów, w których przypadku nie chcielibyśmy, aby z ozonem się stykały. Szczególnie należy zwrócić uwagę na urządzenia, które na przykład posiadają uszczelki gumowe, ponieważ ozon bardzo silnie oddziałuje na gumę i powoduje jej szybkie zużycie się.

Doszczelnianie pomieszczenia oraz ustawienie ozonatora i wentylatorów

Po tym, jak zostaną z pomieszczenia wyniesione wszystkie rzeczy, które wyniesione być powinny, ekipa wejdzie do takiego pokoju i odpowiednio ustawi ozonator oraz wentylator. Robimy to na samym początku głównie po to, aby już po uszczelnieniu pokoju, móc od razu rozpocząć ozonowanie. Ozonator najlepiej, aby był ustawiony w miarę możliwości jak najwyżej, czyli nawet jeżeli mamy taką możliwość to dobrze byłoby go ustawić na przykład na szafie. Dodatkowo w pokoju musimy ustawić wentylator. Ozon jest gazem cięższym od powietrza, więc będzie chciał osiąść jak najbliżej podłogi. Jeżeli postawimy ozonator wysoko, to po pierwsze spowoduje to cyrkulację grawitacyjną ozonu z góry na dół, a dodatkowo wentylator będzie wspomagał tę cyrkulację, rozprowadzając go po pozostałej objętości. W następnym etapie ekipa uszczelni pokój, a następnie włączy ozonator. Ozonowanie będzie zakończone, jeżeli technik, który będzie ozonował, wykryje swoim detektorem, że stężenie, które odpowiada za zabicie 99% wirusów i bakterii, zostało osiągnięte. Zrobi to, wchodząc do pomieszczenia z detektorem. Oczywiście najlepiej jest, aby był odpowiednio zabezpieczony, aby na niego również ozon nie mógł działać szkodliwie.

Wietrzenie

Po wykonaniu ozonowania pokój najlepiej jest wywietrzyć. Co prawda ozon jest gazem, który dość szybko się rozpada i przestaje być szkodliwy, ale mimo wszystko dla bezpieczeństwa najlepiej jest pomieszczenie wywietrzyć przez przynajmniej 30 minut. W ten sposób ozonowane i wywietrzone mieszkanie będzie zdecydowanie bezpieczniejszym miejscem, w którym będziemy mogli przebywać.

Co oznaczają wartości procentowe na olejkach konopnych i który z rodzajów wybierać?

Co oznaczają wartości procentowe na olejkach konopnych i który z rodzajów wybierać?

Marihuana to substancja, która często jest niezrozumiana, a tym samym niewykorzystany jest jej potencjał. Mówimy tutaj przede wszystkim o konopiach siewnych, które różnią się znacząco od indyjskich. Wiele osób nie rozróżnia jednak tych dwóch sytuacji, co umieszcza oba przypadki w jednej kategorii. Marihuana lecznicza jest w Polsce legalna. Ta zmiana nastąpiła w 2017 roku i jest ona poparta ogromną ilością źródeł naukowych. Jednocześnie jest ona ceniona ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Możemy kupić ją w aptece lub w sklepie CBD. W tym drugim przypadku mamy możliwość skorzystania z naprawdę szerokiego asortymentu produktów. Ciekawe warianty to np. herbata konopna, różnego rodzaju kosmetyki (m.in. maści), susz czy olejki. Właśnie tej ostatniej kategorii przyjrzymy się bliżej, ponieważ należy ona do jednej z najpopularniejszych i najskuteczniejszych. Czym marihuana lecznicza różni się od tej, która jest stosowana jako narkotyk? Po pierwsze pochodzeniem tzn. lecznicza pochodzi z konopi siewnych, a ta druga z indyjskich. Po drugie właściwościami i celem wykorzystania. Marihuana lecznicza jest stosowana, by poprawić stan zdrowia, a nie tylko chwilowe samopoczucie. Po trzecie najważniejszą substancją w pierwszym przypadku jest CBD.

Co oznaczają wartości procentowe na olejkach konopnych i który z rodzajów wybierać?Olejki konopne, czyli skuteczna forma czerpania zdrowotnych właściwości z marihuany leczniczej

Olejki konopne to jedna z najczęściej wykorzystywanych form, w których znajduje się CBD. Wynika to z łatwości stosowania oraz wysokiego poziomu skuteczności. Jednocześnie jest to popularna kategoria, więc automatycznie pojawia się wielu zadowolonych klientów, co jeszcze bardziej wspiera ją wobec innych produktów. Jest to po prostu roztwór marihuany medycznej oraz oleju. Całość jest aplikowana w formie kropli. Oczywiście istnieją różnice pomiędzy różnymi olejkami i temu przyjrzymy się dokładnie. Jak mamy rozumieć oznaczenie na olejku 5%, a jak 10%? Dlaczego ważne jest zwracanie uwagi na tę różnicę? Który z wariantów jest najskuteczniejszy?

Co oznacza procentowa wartość liczbowa w przypadku olejków CBD?

W przypadku różnych butelek możemy spotkać się z wartością liczbową wyrażoną w procentach. Co ona oznacza? Który wariant wybierać? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest znacznie łatwiejsza. Wartość wyraża po prostu ilość CBD, czyli substancji, która posiada wiele właściwości medycznych i jest pożądana w kontekście naszego zdrowia. Najczęściej spotyka się olejki, które mają 5% lub 10% CBD. Nie zmienia to faktu, że na rynku występują również produkty o podwyższonej zawartości kannabinoidów. Te procenty określają więc stężenie danego oleju konopnego.

Dawkowanie a stężenie CBD w olejku konopnym

Warto zwrócić uwagę na sposób dawkowania. W przypadku 5% roztworu w 1 mililitrze oleju znajduje się dokładnie 50 mg CBD. Oczywiście w przypadku 10% wartość ta będzie dwukrotnie wyższa. To jest tak naprawdę najważniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma formami. Oznacza to, że najważniejsze w tym przypadku jest dawkowanie. Za pomocą nieskomplikowanych obliczeń możemy określić, jaka dawka będzie nam potrzebna. Producenci ułatwiają cały proces poprzez podawanie pewnych informacji na opakowaniu.

Ile procent CBD będzie optymalne w przypadku olejku?

Odpowiedź na to pytanie wynika tak naprawdę z wcześniejszych informacji. Żaden z tych wariantów nie jest jednoznacznie lepszy. W ogólności zakłada się, że większe stężenia są częściej wykorzystywane w przypadku cięższych schorzeń. Łatwiej będzie nam aplikować CBD, jeśli stężenie będzie duże, jeśli musimy przyjąć dużą ilość tej substancji. Stąd również wynika to, że 5% i 10% to najpopularniejsze warianty. Zdecydowana większość (na szczęście) nie zmaga się z bardzo ciężkimi chorobami. W takiej sytuacji wystarczające jest stosowanie takiego stężenia. W tej sytuacji mowa przede wszystkim o poprawie stanu swojego zdrowia, a nie o ciężkiej walce ze śmiertelną chorobą. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo podawanych wartości przez producenta na widocznej części etykiety, najlepiej jest sprawdzić skład produktu. Będzie to potwierdzenie deklarowanych wartości. Olej konopny może być też stosowany przez skórę, a nie w formie kropli do picia. W takiej sytuacji stężenia dobiera się trochę inaczej. Konieczna jest wtedy podwyższona wartość, co wynika z trudniejszej formy przenikania substancji. Musi ona przecież pokonać barierę, którą stanowi skóra. Zazwyczaj w przypadku nowych użytkowników olejków poleca się stosowanie niższego stężenia. Pozwoli to odpowiednio wyczuć własne zapotrzebowanie. Być może w przyszłości warto będzie wtedy zmienić roztwór na taki o większej ilości CBD.

Podsumowanie, czyli najważniejsze informacje o procentach olejków CBD

Po pierwsze ilość procent określa zawartość kannabinoidów, z których najważniejszym jest CBD. 10% olejek będzie zawierał 100 mg na każdy 1 mililitr substancji. Po drugie najpopularniejsze są olejki 5 i 10%, które są najlepszym wyborem w przypadku braku występowania ciężkiej choroby. Ponadto warto zdawać sobie sprawę o doskonałych właściwościach CBD, ale jest to tematem na osobny artykuł. Wynika to z mnogości samych cech, ale również ilości chorób, w których się to przydaje.

Co to jest ukryty alkoholizm?

Co to jest ukryty alkoholizm?

Co to jest ukryty alkoholizm? Używając określenia ukryty alkoholik lub cichy alkoholik mamy na myśli osobę, która jest stale uzależniona od alkoholu, ale ukrywa swoje nałóg. Z reguły takie osoby spożywają alkohol prawie codziennie, ale w małych dawkach, co jest prawie niewidoczne dla innych. Czy ukryty alkoholizm wymaga leczenia uzależnień alkoholowych? Oczywiście, że tak! Można zapisać się na konsultację do przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, gdzie warto skorzystać z psychoterapii alkoholowej.

odwyk alkoholowy prywatnieCo to jest ukryty alkoholizm dla lekarzy z kliniki leczenia alkoholizmu?

Ukryty alkoholik dla lekarza z kliniki dla alkoholików to pacjent, z co najmniej pierwszym, a w większości przypadków z pojawiającym się drugim stadium alkoholizmu. Oznacza to, że takie osoby są uzależnione psychicznie i zaczyna się tworzyć fizyczny stopień uzależnienia. Kiedy dojdzie do uzależnienia fizycznego, a pacjent przejdzie w pełny, drugi etap alkoholizmu, przestanie to być ukryty alkoholizm gdyż trudno będzie go ukryć przed innymi. Zwykle bliscy nie są zaniepokojeni codziennym spożywaniem alkoholu w małych dawkach. Z reguły używane są standardowe wymówki: zmęczenie pracą, stres, trudności z zasypianiem. Jednak prowadzi to ciężkiego uzależnienia i konieczności podjęcia terapii przeciwalkoholowej.

Oznaki ukrytego alkoholizmu

Regularne, prawie codziennie, spożywanie alkoholu w małych dawkach. Bez tej małej dawki alkoholu trudno jest złagodzić stres i zmęczenie. Z reguły początkowo jest to wieczorne picie alkoholu, więc organizm zaczyna postrzegać alkohol, jako pigułkę nasenną Tak, więc po pewnym czasie bez dawki alkoholu osoba nie może zasnąć.To prosta droga do odwyku alkoholowego w ośrodku terapii uzależnień od alkoholu https://wyspasozo.pl/zakwaterowanie. Co więcej, nieuchronnie (dla kogoś wcześniej i dla kogoś później) alkohol zaczyna być spożywany w ciągu dnia, ponieważ pacjent jest zmuszony do utrzymywania się w aktywnym, sprawnym stanie.To sprawia, że trudniej jest ukryć swoje uzależnienie. Jeżeli w tym okresie nie zgłosi się na psychoterapię alkoholową, z czasem może zacząć odczuwać objawy delirium tremens. Stopniowo inni zaczynają zauważać zarówno oznaki uzależnienia fizycznego jak i zmiany w psychice (osoba staje się wycofana, powstaje astenia – załamanie i depresja). Problem z cichymi alkoholikami polega na tym, że nie szukają pomocy medycznej, dopóki nie mają poważnych problemów zdrowotnych. Leczenie pacjentów z ukrytym alkoholizmem odbywa się według wszystkich zasad odwykowego leczenia uzależnień alkoholowych.

Ukryty alkoholizm – terapia alkoholowa dla kobiet

Najpopularniejszy jest ukryty alkoholizm wśród kobiet, które starają się jak najlepiej ukryć swój niezdrowy nawyk. Często kobieta będąca gospodynią domową lub młoda matka zaczyna pić z powodu braku samodyscypliny i dobrze zaplanowanej codziennej rutyny. W takiej sytuacji uważa, że alkohol jest jej niezbędny do utrzymania dobrej formy. Rozpoznając ukrytego alkoholika na czas, można uratować go przed nieuchronnymi problemami zdrowotnymi w przyszłości. Terapia alkoholowa dla kobiet może odbywać się w otwartym zakładzie dla alkoholików lub w zamkniętym ośrodku leczenia alkoholizmu.

POLECAMY :

wszywka esperal Poznań https://odoklinika.pl/esperal-poznan-wszywki/

Jak pomóc osobie cierpiącej na ukrytą formę alkoholizmu?

Taka osoba nigdy nie przyzna się, że cierpi. Z jej punktu widzenia przyjmowanie każdej kolejnej dawki alkoholu to uzupełnienie zapasów paliwa, bez którego ciężko będzie jej się zebrać, zmotywować do pracy. To samooszukiwanie się może być tak silne, że pierwszym zadaniem leczenia alkoholizmu jest uznanie obecności choroby przez samego pacjenta. W tym zakresie najskuteczniejsza okazuje się pomoc zewnętrzna, jako motywacja do terapii odwykowej.

Jak się leczy alkoholizm?Skuteczna leczenie uzależnień od alkoholu wymaga jednoczesnej obecności wielu czynników:

 • Konieczne jest zaangażowanie lekarzy różnych specjalności, aby osiągnąć zintegrowane podejście do rozwiązania problemu.
 • Krewni pacjenta są całkowicie po stronie lekarzy i w każdy możliwy sposób uczestniczą w ich działaniach.
 • Leczenie alkoholizmu powinno być zaplanowane i nadzorowane przez doświadczonego lekarza prowadzącego.Tylko holistyczne podejście będzie kluczem do pomyślnego leczenia w przyszłości.

Wskazana jest terapia grupowa dla alkoholików

Terapia grupowa w przypadku ukrytego alkoholizmu jest skuteczna na różnych etapach leczenia, nawet, gdy dana osoba opuściła klinikę leczenia alkoholizmu.To najważniejszy moment, aby nie wracać do starego nałogu, zrozumieć, że są inne sposoby radzenia sobie z problemami. Terapia uzależnień od alkoholu https://wyspasozo.pl/nowoczesne-formy-terapii składa się z następujących części:

 • Konsultacja wstępna: określenie stadium alkoholizmu i poziomu motywacji do leczenia alkoholizmu.
 • Opracowanie indywidualnego programu w celu złagodzenia zespołu kaca, normalizacji zdrowia fizycznego i psychicznego w ośrodku terapii alkoholowej.
 • Praca indywidualna i grupowa z psychologiem. Uzupełnienie terapii o wszywki alkoholowe z Esperalem.

Ukrytego alkoholika nie da się łatwo przekonać do potrzeby leczenia, ponieważ nie uważa się za uzależnionego. Rozmowa z profesjonalistą bardzo w tym pomoże!

Marihuana lecznicza - od kiedy jest legalna w Polsce?

Marihuana lecznicza – od kiedy jest legalna w Polsce?

Właściwości leczniczej marihuany wciąż poddawane są badaniom. Naukowcy starają się ustalić, w jakich terapiach medyczne odmiany konopi sprawdzą się najlepiej. Wiele spośród możliwych zastosowań udało się już jednak potwierdzić. Dlatego też roślinne specyfiki stosowane są w leczeniu różnych chorób. Tego typu środki mogą być wykorzystywane również w Polsce. Kiedy marihuana lecznicza została zalegalizowana w tym kraju i w jaki sposób można włączyć ją do swojego leczenia?

Marihuana lecznicza – od kiedy legalna?

W roku 2017 zalegalizowano handel medycznymi odmianami marihuany w Polsce. Jej sytuacja prawna nie była jednak przejrzysta od samego początku. Od stycznia 2019 roku, konopne lekarstwa można zakupić w Polsce na receptę. Warto pamiętać o tym, że zakupu nie można dokonać w każdej aptece. Lecznicza marihuana dostępna jest jedynie w placówkach upoważnionych do handlowania substancjami o potencjalnym działaniu narkotycznym. Medyczne odmiany rośliny nie zawierają takiej ilości substancji psychoaktywnych jak te stosowane rekreacyjnie. Nie są jednak całkiem wolne od THC i u niektórych osób mogą wywoływać objawy odurzenia. Dlatego też wyjątkowo istotne jest odpowiednie dopasowywanie dawki do zapotrzebowania. Ważną informacją dla osób, które planują skorzystać z terapii takimi lekami jest również to, że marihuana nie jest dostępna w aptekach od ręki. Magazyny nie przechowują większej ilości takich specyfików. Po okazaniu recepty, pracujące w placówce osoby zamawiają wskazaną w dokumencie ilość leku. Po jego dostarczeniu kontaktują się z nabywcami.

Kto może wystawić receptę?

Według obowiązującego prawa, receptę na medyczną marihuanę może wystawić lekarz każdej specjalizacji. Należy jednak pamiętać, że dany medyk musi mieć jednocześnie uprawnienia do przepisywania substancji o potencjalnym działaniu narkotycznym. Nie każdy doktor medycyny będzie mieć taką możliwość. Ponadto, wystawiona recepta musi dotyczyć leczenia dolegliwości związanych z lekarską specjalizacją danej osoby. Medyczną marihuanę w terapii zaburzeń lękowych może przepisać psychiatra. O wprowadzeniu konopi do terapii walki z nowotworem może zadecydować jedynie onkolog.

Polecamy szczególnie:

Medyczna marihuana – potwierdzone działanie

Na temat wykorzystania konopnych produktów w leczeniu różnych schorzeń pojawia się wiele hipotez. Nad zastosowaniem marihuany wciąż prowadzi się badania. Wiele sposobów jej skutecznego wykorzystania w terapiach zostało już jednak potwierdzonych. W leczeniu jakich chorób wykorzystuje się konopie?

Zastosowanie tego typu substancji okazuje się skuteczne w terapii osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym. Wykorzystywanie leczniczej marihuany pozwala łagodzić wiele uciążliwych symptomów choroby. Posiada znaczny wpływ na jakość życia pacjentów. Substancje pozyskiwane z konopi wykorzystuje się również w leczeniu epilepsji. Zażywanie preparatów z marihuany obniża częstotliwość i siłę występowania ataków u osób z tą chorobą. Wykorzystanie konopnych leków okazuje się korzystne w poprawie funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tej grupie jednak wciąż prowadzi się badania. Roślinne leki są zalecane osobom zmagającym się z przewlekłymi bólami neuropatycznymi.

Wykorzystanie medycznej marihuany i izolowanego z niej CBD znajduje również zastosowanie w terapiach pacjentów onkologicznych. Samo antynowotworowe działanie substancji nie jest aktualnie w pełni potwierdzone. Zażywanie konopnych środków leczniczych wpływa jednak korzystnie na poprawę samopoczucia pacjentów. Dzięki oddziaływaniu substancji na układ endokannabinoidowy regulują one mechanizmy senności i łaknienia. Łagodzą również skutki chronicznego stresu. W sytuacji zmagania się z wyniszczającą chorobą, odpowiedni odpoczynek i odżywienie są dla organizmu szczególnie istotne. Dlatego też, stosowanie marihuany często ma korzystny wpływ na kondycję pacjentów.

Kto może uzyskać receptę?

Nad zastosowaniem leczniczej marihuany wciąż prowadzi się badania. Do niektórych schorzeń opracowano już dostosowane systemy stosowania takich substancji. Zmagającymi się z nimi osobom najłatwiej będzie ubiegać się o możliwość włączenia konopi do terapii. W tej grupie znajdują się osoby chore na stwardnienie rozsiane, pacjenci onkologiczni i z przewlekłymi bólami neuropatycznymi. To również osoby doświadczające padaczki lekoodpornej i syndromu Tourette’a. W teorii, recepta na tego typu środki może być wydana pacjentom w różnych sytuacjach. Korzystne oddziaływanie CBD jest obserwowane m.in. u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi. Warto jednak wiedzieć, że aby móc ubiegać się o taką receptę, zazwyczaj trzeba spełnić określone warunki. Często jest to na przykład brak skuteczności innych rodzajów terapii.

Aby móc uzyskać receptę na medyczną marihuanę należy zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego. Włączenie leku do terapii, w której spożywane są też inne substancje musi być zawsze ściśle kontrolowane przez medyka. Warto pamiętać o tym, że takie medykamenty nie są w Polsce refundowane. Konopne leki okazują się skuteczne w wielu terapiach.

Gabinet podologiczny jako jeden z lepszych sposobów na biznes

Gabinet podologiczny jako jeden z lepszych sposobów na biznes

Z miesiąca na miesiąc coraz częściej słyszy się o czymś takim, jak podologia. Rzeczywiście, ta dość młoda dziedzina medycyny coraz śmielej wkracza na polski (ale i wiele zagranicznych) rynek, przekonując do siebie stale rosnące rzesze pacjentów. Czy zatem warto w tym momencie w nią zainwestować? Czy własny biznes oparty na gabinecie podologicznym ma sens? Czy wreszcie istnieje jakiś sklep podologiczny, w którym ten mógłby się zaopatrywać? Te wszystkie kwestie poruszymy w naszym dzisiejszym wpisie.

Podologia – czy ta branża ma potencjał?

podologia WarszawaJak już nadmieniliśmy we wstępie, podologia jest czymś, co po wykształciło się stosunkowo niedawno, wyodrębniając się z zawodu pedicurzysty. W Niemczech na przykład zawód podologa egzystuje w prawie (i praktyce) od 2002 roku, w Portugalii od 1997, a w Grecji… z prawnego punktu widzenia nie istnieje, mimo, że jest praktykowany. Choć ciężko jest mówić o konkretnej dacie jej polskiego debiutu, jest to branża wciąż świeża. Samo to daje jej olbrzymi potencjał do rozwoju, a dla nas szansę na zaistnienie w jej obrębie. Wszystko za sprawą tego, że konkurencja nie stoi tu jeszcze na wysokim poziomie, a gabinetów rozsianych po naszym kraju jest stosunkowo niewiele. Branża podologiczna ma ogromny potencjał nie tylko z perspektywy osoby chcącej wykorzystać ją w sposób biznesowy (więcej na ten temat powiemy poniżej). Jest w stanie przyjąć się również ze względu na ogromne zapotrzebowanie rynku właśnie na nią. Ludzie coraz częściej zauważają u siebie problemy ze stopami i tak naprawdę nie wiedzą, do kogo mogliby się z nimi zwrócić. Tę lukę jest w stanie wypełnić właśnie podolog. Potencjał branży może odzwierciedlać również jej bardzo szybki rozwój. W mgnieniu oka ludzie zaczęli kojarzyć, kim tak właściwie jest podolog, a w wielu krajach europejskich (i nie tylko) powstały studia umożliwiające szkolenie się w tej dziedzinie.

Zobacz również:

 

Dlaczego założenie gabinetu podologicznego ma współcześnie sens?

Biznes bazujący na podologii jest czymś, co zdecydowanie może się opłacić – zwłaszcza jeśli na wejście w niego zdecydujemy się stosunkowo szybko. Wynika to z kilku rzeczy:

 • niewielka konkurencja może pozwolić nam się wybić – jako że gabinety podologiczne to wciąż nowość na polskim rynku, aktualnie obecna niemal wyłącznie w większych miastach, już na start nie musimy radzić sobie z ofertą konkurencji i starać się dostosować swojej oferty do tej prezentowanej przez nią;
 • sami jesteśmy w stanie ustalić standardy – te jeszcze nie zostały do końca ogólnie określone; mamy więc niemal absolutną dowolność w wyborze wszelkiego rodzaju wyposażenia, ale i w ukształtowaniu własnej oferty; gabinety podologiczne doskonale współpracują z tymi kosmetycznymi, co również możemy wykorzystać na swoją korzyść, na przykład do zwiększenia własnej bazy pacjentów czy pacjentek;
 • na rynku działa sporo fachowców, którzy chętnie angażują się w nowy projekt – podologia jest dyscypliną, którą studiuje się w Polsce coraz chętniej; w związku z tym na rynek trafia sporo osób specjalizujących się w niej, ale nie zawsze chcących założyć swój własny biznes z nią związany; jeżeli my się na to zdecydujemy, na pewno będziemy mieli spory wybór właśnie w kontekście kadry pracowniczej;
 • zapotrzebowanie na tego typu usługi jest duże – do momentu powstania podologii choroby i dolegliwości związane ze stopami diagnozowało i leczyło się przede wszystkim u lekarza pierwszego kontaktu, ale i u dermatologa (z którym, nota bene, podolodzy bardzo często współpracują) czy kosmetyczki (choć tutaj przede wszystkim na etapie wstępnym) – to zresztą z działalności tej ostatniej w wielu państwach świata wyodrębniła się właśnie podologia; jedno jest pewne – zapotrzebowanie jest spore, a próba sprostania mu jest w stanie przynieść wymierne korzyści, również czysto biznesowe;
 • branża należy do bardzo przyszłościowych – biorąc pod uwagę zarówno zainteresowanie nią, o którym wcześniej już wspomnieliśmy, jak i tempo jej rozwoju można śmiało stwierdzić, że należy ona do tych najbardziej przyszłościowych. Wchodząc w nią teraz można więc zagwarantować sobie solidną pozycję na start.

Od czego zacząć przygodę z biznesem podologicznym?

Podejmując decyzję o wkroczeniu na rynek podologiczny, należy przede wszystkim zrobić research pod względem konkurencji – mimo, że nie ma jej obecnie zbyt wiele, warto poznać schematy jej działania. Zwłaszcza, że można z tego naprawdę dużo wyciągnąć dla siebie oraz zapożyczyć sporo rozwiązań rzeczywiście sprawdzających się w akcji. Warto znaleźć też sklep podologiczny, w którym będzie się zaopatrywało, ale też zorganizować wszystko to, co organizuje się w przypadku bardziej standardowego biznesu, w dowolnej innej branży.

Sprawdź ofertę podologi w Szczecinie:

Podsumowanie

Gabinet podologiczny może być świetnym pomysłem na biznes, a zarazem czymś, w czym zaistniejemy jako firma czy marka. Współcześnie wydaje się, że mamy do czynienia z idealnym czasem na jego otwarcie. Konkurencja na rynku jest niewielka, a zapotrzebowanie na świadczone przez niego usługi – ogromne. Jeżeli tylko czujemy, że odnajdziemy się w jego obrębie, nie wahajmy się i dowiedzmy się więcej na temat tego, jak taki gabinet powinien działać, w jaki asortyment zaopatrzyć się w sklepie podologicznym i ilu fachowców zatrudnić, by to wszystko sprawnie funkcjonowało.