Prawo spadkowe – co robimy gdy spadek jest zadłużony? Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudną sytuacją dla rodziny. Czasem jednak poza pustką w sercu zmarła osoba pozostawia po sobie także długi. 

Czym jest spadek?

Pojęcie spadku jest bardzo stare – nie każdy zdaje sobie sprawę, że wywodzi się ze starożytnego prawa rzymskiego. Już wówczas podział majątku wymagał regulacji prawnych, przypuszczać można, że w innych kulturach również takie regulacje istniały. Faktem jest jednak, że w kręgu europejskim posługujemy się tradycyjnym ustawodawstwem zaczerpniętym z praw rzymskich. Tą dziedziną zajmuje się więc zazwyczaj adwokat do spraw spadkowych.

Czego dotyczy spadek?

Prawo spadkowe - co robimy gdy spadek jest zadłużony?

Jest wiele rzeczy, których dotyczyć może spadek. Chodzi tu o wszystkie części majątku osoby zmarłej, które przejść mogą w posiadanie innej osoby, lub często nawet osób. Definicja prawna spadku w Polsce wyklucza jednak dziedziczenie niektórych praw majątkowych. Chodzi tu przede wszystkim o takie, które gasną wraz ze śmiercią zmarłej osoby. Będą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju renty. Niestety, spadek dotyczy nie tylko korzyści majątkowych, czyli na przykład dziedziczenia fortuny lub nieruchomości po osobie zmarłej. Faktem, jest, że często sprawy spadkowe dotyczą czegoś wręcz przeciwnego – chodzi tutaj o długi pozostawione po zmarłym. Do tego często dochodzą koszty pogrzebu oraz koszty tak zwanego postępowania spadkowego.

Co zrobić ze spadkiem?

Kiedy otrzymamy informację o otrzymaniu spadku możemy zastanawiać się – jakie rozwiązania nam przysługują? Okazuje się, że mamy w tej sytuacji trzy przewidziane prawem wyjścia:

  • odrzucenie całości spadku,
  • przyjęcie spadku,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Każda z tych alternatyw ma swoje wady, oraz zalety. Okazuje się jednak, że nie każda sprawdzi się, gdy podział majątku dotyczy sytuacji, w której chodzi o długi po zmarłym.

Na czym polega odrzucenie spadku w całości?

Jeśli chodzi o sprawy spadkowe, w których przedmiotem spadku są przede wszystkim pozostawione po bliskiej osobie długi, to pierwszą naszą myślą prawdopodobnie będzie odrzucenie takiego spadku. Przyjrzyjmy się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania, oraz zastanówmy czy faktycznie jest ono korzystne? Jeśli odrzucimy spadek w całości, oczywistym jest, że nie otrzymamy żadnych odziedziczonych nieruchomości, ruchomości, ani innych części majątku. Nie będziemy mieć obowiązku spłacania kredytu zaciągniętego na zakup samochodu, ale nie otrzymamy też samochodu po zmarłym. Jeśli długów jest zdecydowanie więcej niż majątku, oczywiście jest to dobre rozwiązanie.  Adwokat do spraw spadkowych w takiej sytuacji pomoże nam złożyć stosowne oświadczenie, jest to mianowicie jednostronne oświadczenie woli.

Polecamy uwadze: kredyty frankowe kancelaria

Na czym polega przyjęcie spadku w całości?

Takie rozwiązanie polega na tym, że spadkobierca decyduje się przyjąć cały majątek po zmarłym wraz ze wszystkimi korzyściami finansowymi, jak i długami. Oznacza to, że wraz z przejęciem mieszkania, spadkobierca bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu, który został zaciągnięty na zakup lub remont danego lokalu. Jeśli więc wysokość kredytu do spłaty znacząco przewyższa wartość samego lokalu, adwokat do spraw spadkowych może doradzić nam wzięcie pod uwagę innych rozwiązań. To rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim wtedy, kiedy długi były niewielkie, lub nie było ich wcale. Wówczas przyjęcie spadku nie wiąże się dla nas z praktycznie żadnym ryzykiem. Kłopot może pojawić się jednak wtedy, gdy sprawy spadkowe ujawnią, że istnieją długi, o których jako spadkobiercy nie mieliśmy żadnego pojęcia.

Zobacz również:

Na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Ciekawą alternatywą dla poprzednich rozwiązań okazuje się być przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Pod tą enigmatyczną nazwą znajdziemy rozwiązanie bardzo często stosowane w przypadku spraw spadkowych. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, aby skorzystać z tego rozwiązania, jest przede wszystkim ustalenie zarówno wysokości długów zmarłego, jak i pozostawionego przez niego majątku. W tym celu sporządzić musimy tak zwany wykaz inwentarza. Warto w tej sprawie skorzystać z pomocy profesjonalistów, czyli udać się do adwokata do spraw spadkowych. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim  takie, że odpowiadamy wyłącznie za taką część długów, jaką jesteśmy w stanie spłacić pozostawionym majątkiem. Aby wyjaśnić na czym dokładnie polega taki system możemy posłużyć się przykładem. Jeśli po zmarłym otrzymaliśmy 1 000zł majątku, ale 5 000zł długu, to przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy tylko za taką część długu, jaką pokrywa majątek. Nie mamy więc obowiązku spłacać całości, a więc 5 000zł długu, ale jedynie 1 000zł. Mówiąc bardzo uproszczonym językiem – wychodzimy więc „na zero”. Jaki jest haczyk? Przede wszystkim w sprawie spadkowej tego typu to spadkobierca ma obowiązek stworzyć wykaz inwentarza oraz odpowiada za jego poprawność. Oczywistym jest, że w momencie gdy tracimy bliską osobę nie zawsze jesteśmy w stanie podejmować tego typu działania. Na szczęście również wówczas dostępne są różne rozwiązania, takie jak polecenie wykonania spisu komornikowi.