Restrukturyzacja firmy a ciąża. Kobiety będące w ciąży, a będące jednocześnie pracownikami, są w szczególny sposób chronione przez państwo. Jest to oczywiście naturalna kolej rzeczy i w każdym cywilizowanym kraju, taka opieka ze strony państwa, kobietom w ciąży się należy, i nikogo nie dziwi. Są jednak pewne szczególne wyjątki od tej reguły. Dotyczy to głównie pracodawców, w kwestii zobowiązań wobec pracownic, które są w ciąży, lub przebywają na urlopie macierzyńskim. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

W jaki sposób prawo pracy w Polsce chroni kobiety ciężarne oraz przebywające na urlopie macierzyńskim?

Polskie prawo pracy zakłada, że jeżeli kobieta jest w ciąży, to przysługuje jej możliwość przejścia na zwolnienie lekarskie, jeżeli nie może ona z powodu ciąży wykonywać pracy. Jeżeli kobieta jest w ciąży, a może wykonywać pracę, również przysługują jej różnego rodzaju przywileje, które dotyczą między innymi tego, że kobiety będące w ciąży nie mogą pracować na niektórych stanowiskach (gdzie są narażone na czynniki szkodzące im lub płodowi). Lista różnego rodzaju przywilejów jest bardzo długa i nie ma tutaj miejsca na to, aby je wszystkie analizować. Wniosek ogólny jest jednak taki, że kobieta będąca w ciąży, jeżeli wykonuje pracę, to musi ta praca być na tyle dla niej nieobciążająca, aby nie zagrażała jej ani dziecku. Dodatkowo oprócz tego, że może przejść na zwolnienie lekarskie, to ma również prawo do przejścia na urlop macierzyński, zaraz po porodzie. Warto tutaj również zaznaczyć, że prawo bardzo wyraźnie rozgranicza zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński. Zwolnienie lekarskie kończy się w dniu porodu i od następnego dnia, kobieta przebywa na urlopie macierzyńskim. W czasie kiedy przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży oraz kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim, pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć jej umowy. Należy również zaznaczyć, że dotyczy to umowy o pracę na czas zarówno określony, jak i nieokreślony. Swoisty wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której kobieta ma umowę na czas określony. Jeżeli umowa na czas określony kończy się, zanim kobieta urodzi dziecko, wówczas aż do momentu porodu, przebywa na zwolnieniu lekarskim płatnym. Jednakże zobowiązania wynikające z wypłacania tego świadczenia, spoczywają na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podobna sytuacja jest w przypadku urlopu macierzyńskiego. Jeżeli kobiecie wygasła umowa w momencie, kiedy była już w ciąży, to również urlop macierzyński jest wypłacany z konta ZUS.

Restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy

Obecnie w Polsce można powiedzieć, że nie odczuwamy jeszcze recesji gospodarczej, spowodowanej pandemią wirusa SARS-cov-2. Niemniej jednak sytuacja gospodarcza nie jest już tak dobra, jak była jeszcze rok temu. Można spokojnie powiedzieć, że gospodarka mocno wyhamowała. Są faktycznie takie sektory tej gospodarki, które zdecydowanie mocniej od pozostałych, odczuły skutki pandemii. Bardzo często, aby firmy przetrwały, konieczna jest restrukturyzacja. W przypadku niektórych form restrukturyzacji, a ściślej mówiąc jednej, zmieniają się nieco warunki odnośnie do tego, w jaki sposób pracodawca może postępować z kobietą będącą w ciąży, lub przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Polecamy uwadze:

Upadłościowa restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy

Restrukturyzacja upadłościowa jest to jedyny przypadek w polskim prawie, gdzie pracodawca może zwolnić pracownicę będącą w ciąży. Restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy, stoją wobec siebie w dość dużej opozycji, jeśli idzie o ratowanie firmy za wszelką cenę. Jednak nie oznacza to oczywiście tego, że pracownica taka zostaje na tak zwanym „lodzie”, bez środków do życia. Podobnie jak w przypadku kiedy to pracownica będąca w ciąży, a będąca na umowie na czas określony, nie ma przedłużonej umowy, przechodzi na zwolnienie na koszt ZUS, tak samo w przypadku zwolnienia w restrukturyzacji, zobowiązania wobec takiej kobiety, spadają na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Upadłościowa restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy, zazwyczaj ma taki scenariusz wydarzeń. Zwolnionej kobiecie należą się świadczenia, zmienia się tak naprawdę podmiot, który ma obowiązek takie świadczenia wypłacić. Jest to oczywiście podyktowane pewnymi logicznymi względami.

Jakie cele zakłada restrukturyzacja upadłościowa?

Kiedy przedsiębiorca składa wniosek o upadłość, wówczas sąd, który rozpatruje taki wniosek, musi przede wszystkim zabezpieczać gospodarkę. Zabezpieczenie gospodarki polega przede wszystkim na tym, że przedsiębiorstwo składające wniosek o upadłość, najczęściej ma bardzo dużo zobowiązań finansowych, wobec innych przedsiębiorców. Gdyby okazało się, że nie jest w stanie ich spłacić, wówczas może dojść do lawiny upadłości wszystkich firm, które są z taką firmą powiązane, i które nie otrzymają wypłaty zobowiązań. Restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy ma to do siebie, że jeżeli spojrzymy na tę relację w czysto kalkulacyjny sposób – bez emocji, to pracownica, która jest w ciąży, która nie pracuje, jest dużym obciążeniem dla firmy. Mimo wszystko pracodawca musi jej wypłacać świadczenia. Dodatkowo pracodawca nie może na jej miejsce zatrudnić nikogo innego, chyba że na umowę na zastępstwo, co w praktyce bywa często trudne.